0547 - 38 08 04

Zichtbaar betrokken zijn?

Meer leuke ideeën zien?

Tutti Paletti betekent vrij vertaald 'alles komt goed'.

Referenties

Tutti Paletti heeft in zijn bijna 10 jarig bestaan een relatiebestand opgebouwd waar we trots op zijn. Belangrijk vinden wij dat we de relaties van het eerste uur nog steeds mogen bedienen van onze diensten en producten. Een tevreden opdrachtgever, daar gaan we voor!  Een goed product, op tijd leveren en tegen een goede prijs dat is naar onze mening de kracht van ons bedrijf. Ook het verzorgen van de inflatables tijdens de acties voor onze relaties heeft onze intense aandacht opdat alles zo goed mogelijk kan verlopen. Immers de inflatable is het visitekaartje van de sponsor op een evenement. 

Het staat u vrij om onze relaties te vragen naar onze wijze van werken daar wij overtuigd zijn van het gegeven dat zijn dat zij daar positeif op zullen reageren.  

Twitter Facebook Linkedin